Careers

OPERATION STAFF

Operation Staff

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Contact with agent from over seas or shipping line to check information (pricing, booking…)
– Ecuss Vnaccs – B/L, AWB, Docs, Manifest
– Support sale team on checking specialized procedures

• Liên hệ các đại lý hoặc hãng tàu để kiểm tra thông tin giá cả,đặt vé…
• Ecuss Vnaccs – B/L, AWB, Docs, Manifest
• Hỗ trợ team sale kiểm tra các thủ tục

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Min 2 year as Op staff in logistics company
– Good Knowledge about EPE/ FDI company
– English or an other additional language prefer

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công ty Logistics
• Có kiến thức tốt về doanh nghiệp EPE/ FDI
• Ưu tiên tiếng Anh hoặc một số ngôn ngữ khác

* Benefits:
Salary from 15mil VND
Health care insurance, company trip 1/year, team building, 13th-month salary, yearly increment…

Allan Logistics – Hanoi Branch (VIETNAM) CO., LTD
For more information please contact direct hr@allanlogistics.com

Thank You


2021-08-11 – 2021-08-31

SALES EXECUTIVES

SALES EXECUTIVES

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Build a good understanding and relationship with key targeted customers
– Research and establish business contacts with potential customers
– Cooperate with Sale manager to build strategy for sale
– Work with other departments to ensure the procedure is smoothly
– Other details

– Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu
– Nghiên cứu và thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng tiềm năng
– Hợp tác với Giám đốc bán hàng để xây dựng chiến lược bán hàng
– Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo thủ tục diễn ra suôn sẻ
– Các yêu cầu khác

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Good knowledge in Logistics
– Min 2 years of experience at the same position in logistics company
– Ability to work under high pressure
– Good communication, negotiation and analysis skill
– English / Japanese/ Chinese/ Korean

– Kiến thức tốt về Logistics
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty logistics
– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phân tích tốt
– Tiếng Anh / Nhật / Trung / Hàn

* Benefits:
– Salary from 15mil VND + bonus
– Health care insurance, company trip 1/year, team building, 13th month salary, yearly increment…

Allan Logistics – Hanoi Branch (VIETNAM) CO., LTD
For more information please contact direct hr@allanlogistics.com

Thank You


2021-08-11 – 2021-09-16

SALES MANAGER ( Hanoi Branch )

SALE MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Build, train and maintain a high performing team
– Provide monthly report and forcast
– Manage all sale activities, lead sales team to achieve monthly target
– Build a good understanding and relationship with key targeted customers
– Research and establish business contacts with potential customers
– Consult board of director about business strategies to meet customer’s requirement
– Work with other departments to ensure the procedure is smoothly
– Other details

– Xây dựng, đào tạo và duy trì đội nhóm hoạt động hiệu quả
– Cung cấp báo cáo hàng tháng và dự báo
– Quản lý tất cả các hoạt động bán hàng, dẫn dắt đội ngũ bán hàng để đạt được mục tiêu hàng tháng
– Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính
– Nghiên cứu và thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng tiềm năng
– Tham vấn ban giám đốc về chiến lược kinh doanh đáp ứng yêu cầu của khách hàng
– Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo thủ tục diễn ra suôn sẻ
– Những chi tiết khác

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Good knowledge in Logistics
– Min 5 years of experience at the same position in logistics company or imp/exp manager in EPE/FDI company
– Ability to train and supervise employees in the sales team
– Ability to work under high pressure
– Good communication, negotiation, and analysis skills
– English / Japanese/ Chinese/ Korean

– Kiến thức tốt về Logistics
– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty logistics hoặc giám đốc kinh doanh / xuất nhập khẩu trong công ty EPE / FDI
– Có khả năng đào tạo và giám sát nhân viên trong đội bán hàng
– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phân tích tốt
– Tiếng Anh / Nhật / Trung / Hàn

* Benefits:
Salary from 25mil VND + bonus
Health care insurance, company trip 1/year, team building, 13th-month salary, yearly increment…

Allan Logistics – Hanoi Branch (VIETNAM) CO., LTD
For more information please contact direct hr@allanlogistics.com

Thank You


2021-07-18 – 2021-12-30

ACCOUNTANT

ACCOUNTANT – KẾ TOÁN VIÊN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Reconcile banking data and AR data, check AR data between Operation data and Accounting data.
– Support check AP, support to collect and input Invoice to the system.
– Check Daily report, Payment.
– Working with overseas partners about outstanding monthly, prepare overseas payment documents for banks.
– Arrange and record accounting documents clearly.
– Admin work: payroll, insurance, union, contract …
– Check and submit VAT, PIT to tax dept
– Support Chief Accountant to prepare daily report, monthly report, quarterly report, yearly report
– Other tasks as assigned by Chief accountant and Korean Manager.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Experience request: year experience from 1 year to 3 years for General Accounting (forwarder company is perfect)
– English skills (Oral and written skills) and computer skills (MS office).
– Prefer candidates who can start to work immediately.
– University/Colleges Graduation/ Major: Accounting
– Teamwork spirit.
– Good customer service skills/Active & hard-working.
– Good health and work under high pressure.

***Benefits:
– Stable, international, and friendly working environment.
– Salary depends on the experience and ability of the candidate
– Social, Health, and Unemployment Insurance follow Vietnamese Law.
– Other benefits as company’s regulation

– CV in English and certifications attached
– Only short-listed candidates will be notified
– Working Place:

Allan Logistics – Hanoi Branch (VIETNAM) CO., LTD
For more information please contact direct hr@allanlogistics.com

Thank You …


2021-07-18 – 2021-10-28

2021 Copyright CÔNG TY TNHH ALLAN LOGISTICS